Witamy
nad Jeziorem Przytonko

Niezwykłe położenie nieruchomości, tuż przy czystym jeziorze, tworzy niepowtarzalny klimat i stanowi wspaniałe miejsce do zabudowy i zamieszkania, bądź do prowadzenia działalności agroturystycznej z daleka od gwaru i zgiełku dużych miast, zachęcając tym samym do spędzania aktywnego urlopu w wymarzonym miejscu dla miłośników natury i turystyki. Wokoło lasy z przewagą buków, brak przemysłu, cisza.
 

Teren niezabudowany, w linii brzegowej częściowo zalesiony. Powyższą nieruchomość można zabudować, korzystając z zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ostrowice (możliwość zabudowy siedliskowej przy 1 ha. ziemi rolnej). Ustalenia ogólne planu zagospodarowania dopuszczają lokalizacje funkcji usługowych np. agroturystycznych w obrębie zabudowy zagrodowej po spełnieniu następujących warunków: usługa nie będzie uciążliwa dla środowiska, będzie spełniać wymogi przepisów szczególnych, realizowana będzie w obiekcie nawiązującym do charakteru zabudowy tradycyjnej. Dojazd do działek drogą gminną gruntową. Elektryczność na każdej działce.


Urozmaicona rzeźba terenu, wzgórza morenowe, liczne jeziora, doliny rzek, szata roślinna lasów i łąk oraz bagien zachęcają do korzystania z licznych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych oraz spływów kajakowych po najpiękniejszych zabytkach Pojezierza Drawskiego.

Działki położone są w sąsiedztwie folwarku Karpno
Zobacz lokalizację działki
Copyright © 2011 Działki nad Jeziorem, Tel. 668088559
undicom.pl
strony www katowice
created by